Őshonos fafajok

  


SAJTÓKÖZLEMÉNY

KEHOP-4.1.0-15-2016-00062

NATURA 2000 ERDŐK ÚJSZERŰ TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSENatura 2000 és védett erdei élőhelyek helyreállítása történik idegenhonos fafajokból álló faállományok mozaikos, foltszerű átalakításával. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság négy megye területén 6 év alatt végzi el pályázati forrásból a 350 millió forint értékű élőhelyfejlesztési munkát.

A projekt célja az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő védett és/vagy Natura 2000 erdőterületeken akácos, fenyves és nemes nyáras erdőtömbökben az őshonos fafajok elegyarányának a jelentős javítása. A beavatkozások olyan térbeli eloszlásban, újszerű módon történnek, hogy ezáltal a természetes élőhelyeknek a fragmentáltsága csökkenjen, illetve az ökológiai kapcsolataik jelentősen javuljanak. Az idegenhonos erdőtömbökben kialakított őshonos erdőfoltok, facsoportok biztosítják az egymástól távolabb lévő őshonos védett erdők közötti összeköttetést, mintegy „Stepping Stones”-ként  (angol jelentése: ugráló kövek – mint például amilyeneken át tudunk kelni, ugrálni egy patakon) egyes állatfajok (pl. rovarfajok) ezek segítségével érhetnek el távolabbi élőhelyeket is. Így elősegíthető a génáramlás az egyes populációk között és a kisebb testű védett állatok vándorlása.

Az élőhelyfejlesztést az idegenhonos faállományban kisebb-nagyobb lékek nyitásával kezdik a szakemberek. Ezzel a módszerrel a visszamaradó faállomány állományklímát megtartó és a szélsőséges időjárási körülményektől védő hatása elősegíti az ültetett és/vagy természetes úton megjelent, őshonos fafajú állományfoltok megmaradását. Ezzel együtt az erdei biodiverzitás védelme miatt jelentős élőhelyi elemek, mint pl. az álló-, és fekvő holtfák, az odvas fák, illetve a kifordult gyökértányérok is visszahagyásra kerülnek. Ezek a hagyományos fafajcserés átalakítás során elpusztulnának. A projekt keretében Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye védett és Natura 2000 erdőterületein kezdik meg a faállomány hosszú távú, mozaikos átalakítását.

A projekt 350,00 millió forintból az Európai Unió támogatásával valósul meg.

A támogatási arány 100%.

A projekttel kapcsolatos további kérdések az alábbi elérhetőségeken tehetők fel:

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6. Tel: (36) 422-700; Fax: (36) 412-791; e-mail:titkarsag@bnpi.hu

A projekt: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Őshonos fafajok a hazai erdőkbe – Tájidegen erdőállományok és fásítások átalakításának megkezdése, erdők természetvédelmi kezelése a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén
KEHOP-4.1.0-15-2016-00062

Projekt tervezett időszaka:                  2016. 09. 01. – 2023. 10. 31.

A projekt tervezett időigénye:              86 hónap

A projekt becsült összköltsége:             347,251548 millió Forint

Érintett megyék:                                  Borsod-Abaúj-Zemplén megye

                                                          Nógrád megye

                                                          Heves megye