Kisvízi élőhelyekSAJTÓKÖZLEMÉNY


KEHOP-4.1.0-15-2016-00058


NAGY MUNKA A KISVIZES ÉLŐHELYEKÉRT

A vizes élőhelyek állapotának javítását, új élőhelyek létrehozását tűzte ki célul a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.A „kisvízi élőhelyek” pályázat a Mátrában és a Keleti-Cserhát területein javítja az európai közösségi jelentőségű, védett és fokozottan védett kétéltű- és szitakötőfajok életfeltételeit.

A klímaváltozás, illetve a táj hidrológiai viszonyainak megváltozása miatt egyes vizes élőhelyek korán kiszáradnak, sőt el is tűnnek. Jelentős problémát okoz az erdőgazdálkodási célú közlekedés, korábban a régióban ismeretlen kórokozók megjelenése, és az is, hogy a patakokra épített műtárgyak befolyásolják a víz természetes folyását. A fejlesztések számos helyen orvosolták ezeket a problémákat, így javítva különböző európai közösségi jelentőségű hal-, kétéltű- és hüllőfajok, továbbá fokozottan védett kétéltű- és szitakötőfajok védelmét.

Igazgatóságunk munkatársainak irányításával aMátrában a munka során 189 kis vizes élőhelyet hoztunk létre, vagy állítottunk helyrekedvező élő- és szaporodóhelyeket teremtve.A Cserhátban és az Ipoly-völgy területén 15 helyszínen hoztunk létre új vagy állítottunk helyre régebbi vizes élőhelyeket.Tíznél több helyen kerítést létesítettünk, hogy az értékes forráslápok, gyapjúsásos láprét vagy éppen tőzegmohás fűzláp területétől távol tartsuk a károsodásukat okozó nagyvadakat és a járműveket.

Megszüntettük a Szent Anna-tó gátszivárgását, helyreállítottuk aPisztrángos-tavak vízelvezetését, víztartását, elbontottuk a Garábi-patak fenéklépcsőjét, a helyére surrantót építettünk, a Zsunyi- és a Cserkúti-patakon pedig többek között visszaállítottuk a meder eredeti állapotát. A kozárdi Pogányváron a korábbi geológiai bemutatóhely Natura 2000 bemutatóhellyé való fejlesztésére került sor.

A projekt keretében elkészült az Igazgatóság első, terepi foglalkozásokat biztosító oktatóbusza, a Vidra Verda, egy Natura 2000 területeket, értékeket népszerűsítő mobil kiállítás és a kétéltűeket illetve a projektet bemutató ismeretterjesztő természetfilm is.A projekttel érintett területen 1 db esőház és30 db ismeretterjesztő tábla került kihelyezésre.

A természettel, természeti értékek megőrzésével kapcsolatos szemlélet alakítása érdekében többféle kiadvány is készült, melyekben a Magas-Mátra, illetve a Mátra és a Cserhát hegylábi régiói célfajait, ezek védelmi lehetőségeit, a projekt során elvégzett tevékenységeket mutatják be.

 

Kisvízi élőhelyek – Források, forráslápok és a kapcsolódó élőhelyek védelme a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

KEHOP-4.1.0-15-2016-00058

A projekt 328 442 288 forintból az Európai Unió 100 %-os támogatásával valósult meg.

A támogatási arány: 100 %.

A projekttel kapcsolatos további kérdések az alábbi elérhetőségeken tehetők fel:

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

3304 Eger, Sánc u. 6. Tel: (36) 422-700; Fax: (36) 412-791; e-mail: titkarsag@bnpi.hu

 Projekt időszaka:                                2016. 12. 01. – 2021. 12. 31.

A projekt összköltsége:                        328 442 288 Forint (bruttó)

Érintett megyék:                                   Nógrád megye, Heves megye